საქართველოს ბანკმა ევროპის საინვესტიციო ბანკთან (EIB) 25 მილიონი ევროს მოცულობის მულტისავალუტო სასესხო ხელშეკრულება გააფორმა

საქართველოს ბანკმა ევროპის საინვესტიციო ბანკთან (EIB) 25 მილიონი ევროს მოცულობის მულტისავალუტო სასესხო ხელშეკრულება გააფორმა. აღნიშნული ხელშეკრულება 7 წლიანია და ის 2019 წლის დეკემბერში EIB-სთან გაფორმებული 50 მილიონი ევროს მოცულობის მულტისავალუტო…

კერძო კაპიტალის ფონდები, როგორც დაფინანსების ალტერნატიული წყარო

განვითარებადი/მცირე ზომის ქვეყნებისთვის განსაკუთრებით საინტერესოა კერძო კაპიტალის ფონდების მოდელი.

ეროვნული ბანკის რეფორმები სავალუტო ბაზარზე

ფინანსური ბაზრები მუდმივად და დინამიკურად ვითარდება როგორც მსოფლიოში, ისე საქართველოში.

საქართველოს ფინანსური სექტორის შეფასება

საქართველოს საბანკო სექტორი ერთ- ერთი ყველაზე კარგად განვითარებულია რეგიონში.

სვოპ-ოპერაციები: ეროვნული ბანკის მიერ ლიკვიდობის მიწოდება

დამატებითი ლიკვიდობის მიწოდება ცენტრალური ბანკების აუცილებელი ფუნქციაა.