პენსიები იზრდება, თუმცა იზრდება თუ არა მათი მსყიდველუნარიანობა?

პენსიები საქართველოში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სოციალური და პოლიტიკური საკითხია. მეტიც, ის ასიათასობით ადამიანისთვის შემოსავლის ერთადერთ წყაროს წარმოადგენს, ამიტომაც მისი მოცულობა ხშირად საარჩევნო დაპირებებისა და პოლიტიკური დისკურსის განუყოფელი ნაწილია. 2020 წელს, სწორედ…

საქართველოს ეკონომიკა ბოლო 8 წელიწადში

2012 წლის ბოლოს საქართველოს ხელისუფლების ცვლილებას ეკონომიკაშიც გარკვეული ცვლილებები მოჰყვა. ეკონომიკური პოლიტიკა მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა, ის 2009 წლიდან დაწყებული ეკონომიკური პოლიტიკის მსგავსი იყო: ოფიციალურად ბიზნესის კეთების სიმარტივეზე ორიენტირებული ღია ეკონომიკა,…

კოვიდ 19-სგან ეკონომიკურად ყველაზე მეტად დაზარალებული და “გადარჩენილი“ ქვეყნები

13 ოქტომბერს საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა მსოფლიოს ქვეყნების ეკონომიკური მაჩვენებლები განაახლა. ფონდის მიხედვით, 2020 წელს მსოფლიო ეკონომიკა 4.4%- ით შემცირდება. განვითარებული ქვეყნების ეკონომიკა 5.8%-ით შემცირდება, ხოლო განვითარებადების – 3.3%-ით. მსოფლიო ეკონომიკის…

სახელმწიფო დეფოლტის წინაშე

ჩვენი საავტორო სვეტის თითოეული სტატიის მიზანს წარმოადგენს იმ ღონისძიებათა მიზანშეწონილობის დასაბუთება, რომელთა გატარება აუცილებელია სწრაფი ეკონომიკური ზრდის მისაღწევად. სწორედ ამ მიზანს დაეთმო ჩვენი თორმეტი სტატია, რომლებიც 2019 წლის მაისიდან ქვეყნდება…

ყარაბაღის ომის გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე

27 სექტემბერს ყარაბაღში, აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის საომარი მოქმედებები დაიწყო. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო 26 წელიწადში სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის მრავლად იყო შეიარაღებული დაპირისპირება, ეს არის მასშტაბური ომი 1994 წლის…

არჩევნების პოლიტ-ეკონომიკური ანალიზი

2020 წლის 31 ოქტომბერს საქართველომ პირველად უმასპინძლა საპარლამენტო არჩევნებს ე. წ. ‘პროპორციულთან მიახლოებული’ სისტემით.

ეკოლოგიური პრობლემებისადმი ფორმალური მიდგომა

მიდგომა, რომ ტყეები უნდა ეკუთვნოდეს სახელმწიფოს, საბჭოთა გადმონაშთია.